* پر کردن تمامی فیلد ها الزامی می باشد   
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  کد ملی:  
  تاریخ تولد:   
  نام سازمان / بانک / موسسه مالی و اعتباری محل خدمت قبلی:  
  آخرین پست سازمانی:  
  تاریخ بازنشستگی:  
  میزان سابقه کار در حوزه اعتباری:  
  استان محل سکونت:  
  شهر محل سکونت:‌   
  آدرس محل سکونت:  
  تلفن همراه:  
  بارگزاری کارت ملی   
  حکم کارگزینی و رزومه (لطفاً به صورت یک فایل PDF تجمیع شده یا به صورت فشرده بارگزاری نمایید)  
  ارسال درخواست

   
        

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0